MENU

TAHUKAH ANDA APA ITU CUKAI TANAH?

TAHUKAH ANDA APA ITU CUKAI TAKSIRAN ATAU CUKAI PINTU?

APAKAH MAKSUD CUKAI TANAH? 

Cukai Tanah adalah cukai yang dikenakan bagi tanah hak persendirian. Ia mesti dibayar oleh Tuan Tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri melalui Pejabat Tanah. Cukai Tanah mesti dibayar sepenuhnya mulai 1 Januari setiap tahun dan akan menjadi tunggakan mulai 1 Jun setiap tahun.

SIAPA YANG PERLU MENJELASKAN CUKAI TANAH?

Merujuk kepada Seksyen 95 Kanun Tanah Negara 1965.

Setiap Pemilik Tanah Berdaftar ATAU wakil bagi pihaknya bertanggungjawab untuk menjelaskan cukai tanah.

MENGAPA ANDA PERLU MEMBAYAR CUKAI TANAH?

Adalah menjadi tanggungjawab setiap pemilik tanah (atau wakil bagi pihaknya) untuk membayar cukai tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri, tanpa perlu menunggu makluman melalui bil cukai tanah.

APAKAH MAKSUD CUKAI TAKSIRAN ATAU CUKAI PINTU?

Cukai Taksiran juga dikenali sebagai Cukai Pintu perlu dibayar 2 kali setahun. Bayaran ini dikenakan oleh Kerajaan Negeri mengikut peruntukan Kanun Tanah Negara 1966.

SIAPAKAH PEMBAYAR CUKAI PINTU/TAKSIRAN?

Jika anda mempunyai rumah, rumah kedai, hotel, stesen servis, tanah kosong atau pegangan berkadar yang lain yang terletak di dalam kawasan Majlis, anda akan dikenakan cukai taksiran. Sebaliknya, jika anda menduduki bangunan atas tanah tanpa dokumen hakmilik berasingan atau tanah yang dirizabkan untuk sesuatu maksud awam, anda juga perlu membayar cukai taksiran.

KENAPA PERLU BAYAR CUKAI TAKSIRAN ATAU CUKAI PINTU? 

Ini kerana, cukai yang dikutip akan digunakan untuk membiayai kos penyelengaraan bandar/kawasan seperti kos mengangkut sampah, membersihkan longkang, memperindahkan lanskap, membayar bil lampu jalan, menyelenggara lampu-lampu isyarat dan sebagainya.

Harap info ini dapat membantu anda...

Jadilah pembayar setia cukai tanah dan cukai taksiran