MENU

AGEN-AGEN KUTIPAN SETEMPAT BIL CUKAI TAKSIRAN / CUKAI PINTU

BIL. NAMA AGEN CARA BAYARAN
1.


BANK ISLAM (M) BERHAD

 

 • TUNAI - Kaunter BIMB di seluruh Malaysia
  (Terbuka kepada semua pelanggan)
 • Perbankan internet di www.bankislam.biz
 • Perbankan melalui telefon - SMS

 

2.
MAYBANK BERHAD

 

 

3.
AMBANK GROUP (M) BERHAD

 

 

4.
BANK KERJASAMA RAKYAT (M) BERHAD

 

 • TUNAI - Kaunter Bank Rakyat seluruh Malaysia
  (Terbuka kepada semua pelanggan)
 • Perbankan internet di www.irakyat.com.my
 • Mesin ATM
 • Mesin deposit tunai (CDM)

 

Nota

Bagi pembayaran melalui Perbankan Internet, sila masukkan nombor akaun cukai taksiran / cukai pintu dan jumlah yang hendak dibayar sebagai rujukan jabatan ini