MENU

Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustran Hi-Tech Kulim (PBT TPHTK) secara rasminya ditubuhkan pada 1 April 1995 dibawah Seksyen 7, Akta Kerajaan Tempatan 1976. Keluasan pentadbiran adalah seluas 3578.08 ekar. Pada Majlis mesyuarat, kerajaan negeri kedah bersetuju meluluskan tambahan kawasan pentadbiran PBT TPHTK seluas 1305.08 ekar. Kerajaan Negeri juga telah bersetuju memberi kuasa kepada PKNK untuk mengawasi dan mengendalikan urusan pentadbiran PBT TPHTK. Kuasa mentadbir diperbaharui setiap 5 tahun bermula 1 April 1995 – 1 April 2000, 1 April 2000 – 31 Mac 2005, 1 April 2005 – 31 Disember 2005 sehingga 1 Januari 2006. Dan pada tahun tersebut Diwartakan di bawah seksyen 3 Akta Kerajaan Tempatan sepertimana PBT-PBT yang lain.