MENU

Untuk jadual tawaran sebutharga yang lengkap hanya boleh dilihat di papan kenyataan Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim sahaja. Lampiran