MENU

Mulai 1 September 2015, semua premis diwajibkan mengasingkan sisa pepejal.

(Berkuatkuasa di negeri-negeri yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672):

Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah Dan Perlis)

Untuk maklumat lanjut sila layari:

www.kpkt.gov.my/separationatsource

www.swcorp.my/SAS

untuk muat turun broucher klik fliers 1, fliers 2