MENU

PENDAFTARAN KONTRAKTOR BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI DALAM KAWASAN PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk

Adalah dimaklumkan bahawa Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim (PBT TPHTK) dengan ini mempelawa Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan CIDB di daerah kulim sahaja dan mempunyai perakuan pendaftaran kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dengan Gred G1 (RM200.00 ke bawah) bagi kategori Kerja Bangunan / Awam / Mekanikal dan G1 (RM200.00 ke bawah) bagi kategori Elektrik serta Sijil Taraf Bumiputera dari Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) untuk berdaftar dengan PBT TPHTK bagi menyertai kerja-kerja undi, sebutharga dan 'requisition' di dalam kawasan pentadbiran PBT TPHTK.

Pihak Kontraktor dikehendaki membawa sijil-sijil asal dan salinan untuk disahkan oleh PBT TPHTK

Dengan ini dipohon kerjasama daripada pihak tuan memaparkan hebahan ini di pejabat / jabatan tuan.

Sekian, Terima Kasih.

"KEHIDUPAN SELESA, PERSEKITARAN INDAH"