MENU

Misi

Ke arah menerajui serta mewujudkan Pihak Berkuasa Tempatan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim yang komited, progresif dan berdaya saing untuk memberi perkhidmatan yang efisien, cemerlang dan mesra kepada seluruh warga dan pelanggan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim.

Visi

Ke arah mewujudkan Taman Perindustrian Hi-Tech Kulim yang dinamik, indah, harmoni dan sejahtera.