MENU

NOTIS PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN SEMULA SEKTOR EKONOMI DAN ARAHAN PEMATUHAN TEMPOH MASA OPERASI PERNIAGAAN DI BAWAH PENTADBIRAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN TAMAN PERINDUSTRIAN HI-TECH KULIM