MENU

PERKHIDMATAN E-SERVICES UNTUK ORANG AWAM

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN

NAMA PERKHIDMATAN ONLINE

KETERANGAN

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

E- Bayaran (Cukai Taksiran)
Pos Online, BSN

Pembayaran cukai taksiran yang dibuat melalui dalam talian

219

98

145

95

81

95.3

76

93

83

90

68

84

157

98

458

99.3

152

97.5

299

97.3

84

93

 

 

E-Aduan (FMS)

Aduan yang dibuat melalui dalam talian

2

0.9

3

2

1

1.2

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0.7

4

0.5

3

1

4

5

 

 

Aduan Online

Aduan yang di hantar melalui e-mail

3

1.1

5

3

3

3.5

5

6

9

10

13

16

3

2

0

0

0

0

5

1.7

1

2