MENU

PERKHIDMATAN E-SERVICES UNTUK ORANG AWAM

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN

NAMA PERKHIDMATAN ONLINE

KETERANGAN

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

HIT

%

E- Bayaran (Cukai Taksiran)
Pos Online, BSN

Pembayaran cukai taksiran yang dibuat melalui dalam talian

219

98

145

95

81

95.3

76

93

83

90

68

84

157

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Aduan (FMS)

Aduan yang dibuat melalui dalam talian

2

0.9

3

2

1

1.2

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aduan Online

Aduan yang di hantar melalui e-mail

3

1.1

5

3

3

3.5

5

6

9

10

13

16

3

2